tandsköterska

Tandsköterska 1½ år, 300 Yh-poäng

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Som tandsköterska ingår du i ett vårdteam med tandläkare, tandsköterskor, tandhygienist och tandtekniker. Men du ska även självständigt informera och utföra munhälsovårdande insatser på människor i olika åldrar.

 • Längd: 1½ år heltid
  Startar: 
  7 september 2015
  Sista ansökningsdag:
  Ansökan är stängd och vi tar inte emot sena anökningar.
  Vi har fått in 472 ansökningar till utbildningen och dessa kommer nu att behandlas.
  Alla behöriga som sökt kommer att få besked om antagning eller reservplats den 8 maj.

  Tandsköterskans roll i tandvårdsteamet är viktig och arbetsuppgifterna är till stor del självständiga. Under utbildningen får du lära dig att assistera tandläkare, hantera material miljösäkert och använda administrativa system för tandvård.

  Du får träna dig i att kommunicera med vårdtagare på ett professionellt sätt, samt informera om och hjälpa patienter i alla åldrar med deras munvård.

  Om du är en positiv och öppen person som tycker om att arbeta med människor och har lätt för att samarbeta är kanske tandsköterskeyrket något för dig.

  Efter utbildningen har du en bred kompetens och kan arbeta som tandsköterska både inom offentlig och privat tandvård!

 • Termin 1
  Anatomi
  Administration och organisation
  Odontologi 1
  Vårdhygien och smittskydd
  LIA 1

  Termin 2
  Material och miljö
  Odontologi 2
  Oral hälsa 1
  LIA 2

  Termin 3
  Oral hälsa 2
  Anatomi, Anestesi och farmakologi
  LIA 3

   

 • Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande (grundläggande behörighet, varierar lite beroende på när du avslutade din utbildning), med minst 90 % godkända betyg. Innehåller ditt betyg 2 500 poäng ska 2 250 poäng vara godkända. Utöver detta krävs godkänt betyg i Svenska 1/ Svenska som andra språk 1 eller motsvarande, Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande, Engelska 5 eller motsvarande samt Matematik 1a eller motsvarande.

  Grundläggande behörighet visar du genom att scanna in ditt originalbetyg från t.ex. gymnasiet, KOMVUX eller folkhögskola och bifoga detta i din ansökan. Det går även bra att ta tydliga foton av originalbetyget och ladda upp dessa. Det är mycket viktigt att du kontrollerar att det går att läsa allt som står i betyget. Hela betyget måste finnas med, vissa betyg finns på två sidor och då ska båda sidorna vara med. Utdrag ur betygsdatabaser godkänns inte för att styrka din behörighet.

  Saknar du grundläggande behörighet kan du visa att du kan ha motsvarande behörighet t.ex. genom att ha arbetat. Om du vill visa på motsvarande behörighet ska detta styrkas med t.ex. arbetsgivarintyg.


  Reell kompetens

  Ansök om att få din praktiska kompetens bedömd
  Du som inte har formell behörighet kan ändå söka en utbildning hos oss om du har den kompetens som krävs för att klara utbildningen, till exempel arbetslivserfarenhet. Men för att kunna söka utbildningen måste du först ansöka om att få din kompetens bedömd.

  Styrk din kompetens skriftligen och förklara vilka erfarenheter som har gett dig den. Om du har dokument som kan intyga din kompetens ska du bifoga dem i din ansökan.

  När vi har fått din skriftliga förklaring, och dina eventuella dokument, bedöms din kompetens mot en bedömningsmatris som är unik för varje utbildning. Utbildningsanordnaren avgör om du behöver komplettera med ett särskilt prov. Praktisk erfarenhet brukar bedömas av en representant från aktuell bransch.

  Efter vår bedömning får du veta hur du har bedömts. Om du behöver komplettera någonting för att bli behörig får du möjlighet att tala med en studie- och yrkesvägledare (SYV).

 • För att ge en rangordning i urvalet på de som är behöriga utförs test. Dessa test utförs hos oss på Yrkeshögskolan i Helsingborg. Alla behöriga sökande kallas till testerna per mail.

  Behöver du kompensation får du det. Det kan t.ex. vara förlängd provtid eller att någon behöver läsa upp texten för dig. Vi behöver veta det i förväg. Maila kontaktpersonen och informera oss om detta.

   

  Två tester – logiskt test och färdighetstest
  Du kommer att göra en logiskt test, som mäter din logiska förmåga, att ha ett logiskt tänkande är en förutsättning för att klara utbildningen. Testet består av symboler som ska matchas för att bilda ett logiskt mönster.

  Färdighetstest mäter de personliga egenskaper ledningsgruppen bedömt nödvändiga för att tillgodogöra dig utbildningen.

  Varje test tar ca 40 min att genomföra.

  Resultatet av testerna
  Det sammanvägda resultatet av testerna ger en poäng. Utifrån denna poäng kommer du att bli antagen i poängordning till utbildningen. Vi har 30 platser. Du kommer inte att få ta del av testresultatet förutom en totalsumma. Alla behöriga kommer löpande att kallas till test hos oss.

 • Ansökan
  Ansökan är stängd

  Hur söker man?
  Direkt via vår e-tjänst. Du kan skicka handlingar som styrker din behörighet digitalt.
  Vi kan inte ta emot ansökningar i pappersform!

  Antagningsbesked
  Du får ett besked om du blir antagen, får en reservplats eller om du inte blir antagen per mail.

 • På gott och ont har vi väldigt många som har frågor om utbildningen. Vi hänvisar till svaren här, de infomöten vi håller samt våra telefontider.

  Ska min ansökan kompletteras med ett CV?
  Du ska skicka in betyg – betyg som visar att du har grundläggande behörighet och betyg som visar att du har godkända betyg i kurserna: SvA/Sv2A, SvB/Sv2B, EnA, MaA.

  Får jag CSN under studietiden?
  Alla frågor som rör CSN hänvisar vi till www.csn.se

  Hur görs urval och antagning till tandsköterska?
  När du har skickat in dina betyg och vi har sett att du är behörig kommer du att bli kallad til test. Du kommer att få göra två tester. Ett logiskt test, som mäter din logiska förmåga, att ha ett logiskt tänkande är en förutsättning för att klara utbildningen. Ett färdighetshetstest som mäter din motivation. Varje test tar ca 40 min att genomföra.

  Det sammanvägda resultatet av testerna ger en poängsumma. Utifrån denna poäng kommer du att bli antagen i poängordning till utbildningen. Vi har 30 platser. Du kommer inte att få ta del av testresultatet.

  Kan jag få kompensation på testerna om jag har svårigheter?
  Ja, vid behov. Det kan t.ex. vara förlängd provtid eller att någon behöver läsa upp texten för dig. Vi behöver veta det i förväg. Maila kontaktpersonen och informera oss om detta.

  Hur har jag nytta av min arbetslivserfarenhet i antagningsprocessen?
  Efter att vi har kollat dina betyg och bedömt dig som behörig, är det bara resultatet på testerna som avgör om du kommer in eller inte. Du får alltså inte extra poäng med hjälp av arbetslivserfarenhet.

  Kan jag antas till utbildningen om jag inte är behörig?
  Nej, du kan inte antas till utbildningen om du inte är behörig.

Rubrik

Innehåll

yh

stödlogo
pedagogiklogga

kvalitetssymbol_rgb