Våra utbildningar

87 procent av de examinerade hade arbete 2020!*

Därför ska du välja Yrkeshögskolan i Helsingborg

Våra utbildningar leder till jobb. Så enkelt är det. Vi samverkar med arbetslivet för att säkra kompetensförsörjningen på marknaden och på så sätt säkrar vi även din framtid. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet och utveckling av utbildningarna. Både för dig, för arbetslivet och för oss. Vi vill att din satsning på studier leder till ditt framtida jobb. Vi vill också att arbetslivet får en ny välutbildad kollega med rätt kompetens. Och vi vill försäkra oss om att vi bedriver utbildningar som är efterfrågade i vår region.

Din resa genom skolan ska vara njutbar. På alla sätt.

Helsingborg är staden för dig som vill något. Som studerande på Yrkeshögskolan i Helsingborg har du inte bara valt en utbildning som leder till arbete utan också bor i en stad där det händer mycket. Helsingborg är en stad för dig som även vill ha en aktiv fritid och gillar när det rör sig.

Är du företagare och vill samarbeta med oss?

På Yrkeshögskolan i Helsingborg samarbetar vi med företag och kommuner. Tillsammans skapar vi utbildningar som ger den yrkeskompetens arbetslivet efterfrågar. Därför är samarbetet med dig jätte viktigt. Du får stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningarna. Du får också förmånen att träffa och arbeta tillsammans med de studerande redan under deras utbildningstid när de genomför LIA (Lärande i arbete) på din arbetsplats.