Ansökan

Här ansöker du till utbildningar på Yrkeshögskolan i Helsingborg.

Ansökan till elingenjörsutbildningen

Ordinarie ansökningstid har gått ut.

Ansökan till tandsköterska

Ordinarie ansökningstid har gått ut.

Grundläggande behörighet

Till samtliga utbildningar gäller grundläggande behörighet (se specifik utbildning) med som lägst 2250 p eller 90 % godkända betyg.

Särskilda förkunskaper

Det krävs särskilda förkunskaper för att söka. Läs mer om det i textrutan bredvid.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som bedömer om du som sökande har rätt kunskapsnivå.

Avvikelse från behörighetskraven (reell kompetens)

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli behörighetsförklarad. Se information till höger om reell kompetens! Skolan kan bedöma om en sökande kommer att kunna klara utbildningen trots avsaknad av formella meriter.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning görs ett urval. Hur det går till skiljer sig från utbildning till utbildning.

Urvalsgrunder kan vara någon eller några av följande:

  • Betyg
  • Särskilt prov (skriftligt test och/eller intervju)
  • Yrkeserfarenhet
  • Tidigare utbildning

Så här går ansökningsprocessen till hos Yrkeshögskolan i Helsingborg

1. Ansökan

17 februari öppnar ansökningsperioden för 2020 på vår hemsida, yh.helsingborg.se. Den som vill söka bifogar sina betyg/intyg i yh-antagning.se efter att ha registrerat sig där via länken på hemsidan. Sista ansökningsdag till elingenjörsutbildningen är 30 april. Sista ansökningsdag till tandsköterskeutbildningen är 31 mars. Sista dagen för komplettering är 12 juni. De sökande som inte kan ansöka via webben får möjlighet och stöd till att göra detta genom vuxenutbildningen i Helsingborg på Rönnowsgatan 10.

2. Urval

Om utbildningen du söker har särskilt prov som urval (se ovan om urval), kommer kallelse till detta att skickas ut efter avslutad ansökningsomgång. Urvalsgrunderna är för tandsköterskeutbildningen betyg och test i svenska. Urvalsgrunderna för elingenjörsutbildningen är test i engelska, matematik och svenska jämte en intervju. Sökande rangordnas/poängsätts efter betyg (endast tandsköterska) och/eller resultat från urvalstesterna. Deltar du inte i urvalsprocessen och genomför särskilt prov kommer du inte antas till utbildningen och styrks därmed ur listan.

3. Resultat av ansökan

Ledningsgruppen beslutar vid ett antagningsmöte i slutet på juni 2020 vilka av de behöriga som antas till utbildningen enligt presenterade resultat från urvalsprocessen.

4. Antagning

Alla sökande blir via mejl underrättade om de blivit antagna, fått reservplats eller om de inte blivit antagna. Du som blivit antagen tackar ja eller nej till platsen via mejl (inom två veckor). Du som inte svarar på erbjudandet om plats har automatiskt tackat nej och platsen tillfaller reserverna som antas i turordning. Reservantagningen pågår tre veckor in på påbörjad termin.

5. Sen ansökan

Om vi bedömer att antalet sökande inte kommer att fylla antalet befintliga platser, öppnas sen ansökan. Sen ansökan är då öppen över sommaren. Sena ansökningar registreras i samma antagningssystem som ordinarie antagning. Bedömningar sker löpande efterhand som ansökningarna kommer in. Sen ansökan kan hållas öppen fram till och med tre veckor efter utbildningen startat om platserna i utbildningen inte blivit fyllda.