Samarbete med arbetslivet

Yrkeshögskolans utbildningar styrs av ledningsgrupper som till största delen kommer från arbetslivet. De beslutar bland annat om antagning, tillgodoräknande och examinering av de studerande. De arbetar med kvalitet och utveckling och är involverade i det mesta som rör utbildningen. Arbetslivets inflytande i utbildningarna är med andra ord omfattande. De tillhandahåller LIA-platser och de deltar också i arbetet när vi söker om pågående utbildningar och i framtagandet av nya utbildningar. I samband med LIA-kurserna har man möjlighet att hitta sina potentiella nya medarbetare då man träffar och arbetar tillsammans med de studerande redan under deras utbildningstid.

På Yrkeshögskolan i Helsingborg har vi utöver samarbetet med våra ledningsgrupper en aktiv samverkan med företag och kommuner när det gäller att ta fram nya utbildningar. Samarbetet lägger grunden för att våra utbildningar ger den yrkeskompetens arbetslivet efterfrågar. Som företag/organisation har man stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningarna.