Kart- och mätningstekniker har blivit Kart- och mätningsingenjör

På begäran från våra studerande har Kart- och mätningstekniker nu ändrat namn till Kart- och mätningsingenjör. Namnbytet är godkänt av yrkeshögskolemyndigheten.

Ny utbildningsledare Förrättningsassistent

Elisabeth Lundgren är sedan den 19:e mars ny utbildningsledare för utbildningen Förrättningsassistenter. Hon ersätter sin kollega Nihad Sarajlic som är tjänstledig till hösten 2018. Elisabeth är även utbildningsledare för Elingenjörer och har arbetat hos oss sedan 2014.

Pressmeddelande

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tandsköterska- och elingenjörsutbildning på Yrkeshögskolan i Helsingborg

Idag den 26 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan hur många utbildningar som får starta från och med 2018.  Arbetsmarknadsförvaltningen beviljades två av tre ansökta utbildningar. Det innebär 55 nya platser på Yrkeshögskolan i Helsingborg till hösten.

 Arbetsmarknadsförvaltningen ansökte om att få starta tre utbildningar på Yrkeshögskolan i Helsingborg med start till hösten – tandsköterska, elingenjör och kart- och mätningstekniker. Tandsköterskeutbildningen och elingenjörsutbildningarna blev beviljade. Det innebär nya starter till hösten. Tandsköterskeutbildningen är på 1,5 år och elingenjör på 2 år.  Myndigheten har också kommit med preliminärt besked om antalet starter och platser. Det innebär att tandsköterskeutbildningen får 30 platser och fyra utbildningsstarter (totalt 120 platser) och elingenjör får 25 platser med två utbildningsstarter (totalt 50 platser). Utbildningarna finns sedan flera år tillbaka på Yrkeshögskolan i Helsingborg

– Yrkeshögskolan är en viktig del i arbetsmarknadsförvaltningen och stadens utveckling. Verksamheten har haft ett intensivt och positivt utvecklingsarbete under hösten 2017. Utifrån det är vi glada över dagens besked, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen.

– Vi kommer såklart fortsätta med utvecklingsarbetet inom tandsköterskeutbildningen och elingenjörsutbildningen och redan i år kommer vi ansöka om kart- och mätningstekniker igen, säger Jesper Theander.

– Vi arbetar redan nu intensivt inför nästa ansökningsomgång. Vi för dialog med näringslivet om vilket behov av arbetskraft som finns i Helsingborgsregionen och siktar på fler och nya utbildningar 2019 och framåt, berättar Fredrik Rösténius, chef för Yrkeshögskolan i Helsingborg

För närvarande har Yrkeshögskolan i Helsingborg fyra yrkeshögskoleutbildningar med 174 studerande. Yrkeshögskolan i Helsingborg vill vara den självklara samarbetspartnern för företag och myndigheter vad gäller rekrytering av kompetent yrkeshögskoleutbildad personal.   Myndigheten för yrkeshögskolan tog emot 1 208 ansökningar och 43 procent av dessa blev beviljade.

Kontaktpersoner
Fredrik Rösténius, chef Yrkeshögskolan i Helsingborg, telefon 070-273 51 57

Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör och tillförordnad verksamhetschef vuxenutbildning på arbetsmarknadsförvaltningen, telefon 070- 832 86 95

Beviljade utbildningar

Till våren kommer man kunna söka till utbildningarna Elingenjör och Tandsköterska.

Mer information hittar du under fliken ansökan – notera dock att ansökan ännu inte öppnat.

Vill du ha mer information om respektive utbildning hittar du det här.

Stadens politiker besöker Yrkeshögskolan

Fredag 26 januari får vi besök av Marie Nilsson (s), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden samt hennes partikollega Jan Björklund (s), ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Mellan 14:30-16:00 presenteras Yrkeshögskolans verksamhet, ansökningsarbete 2018, dialog med personal och även studerande från de aktuella utbildningarna. Både aktiva och fd studerande finns på plats.

Ny utbildningsledare för Kart- och mätningstekniker

Kent Holmgren är utbildningsledare för YH-utbildningen till Kart- och mätningstekniker fr.o.m. 18 december 2017. Förra utbildningsledaren Marlene Taudien har avslutat sin anställning vid Yrkeshögskolan i Helsingborg för annat arbete.

Kick-off för AMF

Den 19 oktober var det kick-off för hela Arbetsmarknadsförvaltningen och vi våra utbildningsledare var såklart på plats. En spännande dag men intressanta föreläsningar och möjlighet att lära känna andra enheter.

Kvar på skolan var våra konsulter som såg till att hålla ställningarna och hålla i lektionerna för de studerande.

Mätdag för Kart- och mätningstekniker

Den 18 oktober är det mätdag på skolan!
Ca 40 företag finns på plats för att berätta för våra studerande vad det finns för yrkesmöjligheter efter examen.