Kick-off för AMF

Den 19 oktober var det kick-off för hela Arbetsmarknadsförvaltningen och vi våra utbildningsledare var såklart på plats. En spännande dag men intressanta föreläsningar och möjlighet att lära känna andra enheter.

Kvar på skolan var våra konsulter som såg till att hålla ställningarna och hålla i lektionerna för de studerande.