Pressmeddelande

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tandsköterska- och elingenjörsutbildning på Yrkeshögskolan i Helsingborg

Idag den 26 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan hur många utbildningar som får starta från och med 2018.  Arbetsmarknadsförvaltningen beviljades två av tre ansökta utbildningar. Det innebär 55 nya platser på Yrkeshögskolan i Helsingborg till hösten.

 Arbetsmarknadsförvaltningen ansökte om att få starta tre utbildningar på Yrkeshögskolan i Helsingborg med start till hösten – tandsköterska, elingenjör och kart- och mätningstekniker. Tandsköterskeutbildningen och elingenjörsutbildningarna blev beviljade. Det innebär nya starter till hösten. Tandsköterskeutbildningen är på 1,5 år och elingenjör på 2 år.  Myndigheten har också kommit med preliminärt besked om antalet starter och platser. Det innebär att tandsköterskeutbildningen får 30 platser och fyra utbildningsstarter (totalt 120 platser) och elingenjör får 25 platser med två utbildningsstarter (totalt 50 platser). Utbildningarna finns sedan flera år tillbaka på Yrkeshögskolan i Helsingborg

– Yrkeshögskolan är en viktig del i arbetsmarknadsförvaltningen och stadens utveckling. Verksamheten har haft ett intensivt och positivt utvecklingsarbete under hösten 2017. Utifrån det är vi glada över dagens besked, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen.

– Vi kommer såklart fortsätta med utvecklingsarbetet inom tandsköterskeutbildningen och elingenjörsutbildningen och redan i år kommer vi ansöka om kart- och mätningstekniker igen, säger Jesper Theander.

– Vi arbetar redan nu intensivt inför nästa ansökningsomgång. Vi för dialog med näringslivet om vilket behov av arbetskraft som finns i Helsingborgsregionen och siktar på fler och nya utbildningar 2019 och framåt, berättar Fredrik Rösténius, chef för Yrkeshögskolan i Helsingborg

För närvarande har Yrkeshögskolan i Helsingborg fyra yrkeshögskoleutbildningar med 174 studerande. Yrkeshögskolan i Helsingborg vill vara den självklara samarbetspartnern för företag och myndigheter vad gäller rekrytering av kompetent yrkeshögskoleutbildad personal.   Myndigheten för yrkeshögskolan tog emot 1 208 ansökningar och 43 procent av dessa blev beviljade.

Kontaktpersoner
Fredrik Rösténius, chef Yrkeshögskolan i Helsingborg, telefon 070-273 51 57

Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör och tillförordnad verksamhetschef vuxenutbildning på arbetsmarknadsförvaltningen, telefon 070- 832 86 95