Stadens politiker besöker Yrkeshögskolan

Fredag 26 januari får vi besök av Marie Nilsson (s), vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden samt hennes partikollega Jan Björklund (s), ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Mellan 14:30-16:00 presenteras Yrkeshögskolans verksamhet, ansökningsarbete 2018, dialog med personal och även studerande från de aktuella utbildningarna. Både aktiva och fd studerande finns på plats.