För dig som är studerande

Här hittar du allmän information om studier på Yrkeshögskolan i Helsingborg.

Schema

Här hittar du ditt schema. Sök på din klass för att hitta dina lektioner.

Benämningen på salarna på Rönnowsgatan 8 börjar med benämningen ”YH”, resterande salar finns på Rönnowsgatan 10.

Lärplattform

Vi använder oss av lärplattformen ITs-Learning och det är här du hittar information om lektioner, föreläsningar, hemuppgifter, mm samt sköter mycket av kontakten med era lärare. Det är även här du ser dina avklarade kurser samt betyg. Du hittar lärplattformen ITs-Learning här.

Studier

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Utbildningen bedrivs på heltid med lärarledda föreläsningar 2-3 dagar i veckan. Övriga dagar är egna studiedagar som ägnas åt grupparbete eller individuellt arbete. Under studietiden varvas teorin med LIA (lärande i arbete). LIA-kurserna utgör den praktiska delen av utbildningen som är förlagd på en arbetsplats och är uppdelad i flera perioder. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Det är även ett tillfälle att knyta kontakter inför din framtida yrkesroll. YH Helsingborg garanterar en LIA-plats i Skåne. Önskas plats utanför länet diskuteras lösningar med utbildningsledaren.

Studiemedel

Du som studerar hos oss kan söka studiemedel från CSN. Studiemedlet består av två delar, ett bidrag och ett lån. Du väljer själv om du vill ansöka om båda eller enbart bidraget, mer information hittar du på deras webbplats.

Försäkring

När du studerar hos oss är du försäkrad under skoltiden, LIA-perioderna och under resor direkt mellan bostaden och den plats där utbildningen ges.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor i samband med utbildningen. Litteraturkostnader tillkommer.

Boende

Skolan har inget boende för uthyrning. helsingborgsstudent.se kan du få hjälp med att hitta boende. Kolla också Helsingborgshems webbplats för studenter. 

Studie- och yrkesvägledare

Har du frågor kring din behörighet för en specifik utbildning eller kanske bara känner dig osäker på vad du vill studera, kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Pedagogisk modell

Den pedagogiska modellen bygger på ansvar för sitt eget lärande så väl som gruppens i de fall undervisningen är baserad på samarbete. Vissa kurser kan löpa parallellt och de sträcker sig vanligtvis över flera veckor.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du som studerande är i behov av särskilt pedagogiskt stöd, vilket beror på en konstaterad varaktig funktionsnedsättning, kan skolan ansöka om statsbidrag/särskilda medel för dessa kostnader. Här hittar du mer information.