För dig som studerar till elingenjör

På bara två år kan du skaffa dig en helt ny yrkesroll! Lär dig de delar som mest efterfrågas på marknaden idag och skapa möjligheter för ett nytt jobb som elingenjör.

Utbildningen riktar sig till dig som vill styra om din karriär mot ett nytt område eller en ny spetskompetens och/eller dig som har en bakgrund som elektriker. Efter examen kommer du ha en ny uppsättning kunskaper, färdigheter och kompetenser att lägga till i ditt CV. Behovet av elingenjörer inom områdena energi- och elinstallation, integrerade system, industri, bygg- och infrastruktur är stort.

Du behöver ha lätt för matematik och vara teknikintresserad. God förmåga att arbeta självständigt är nödvändig liksom den sociala kompetens som krävs för utvecklande samarbeten. Konsulter med lång och ingående erfarenhet från sina respektive yrkesområden är de som levererar undervisningen och kommer guida dig genom utbildningen.

Utbildningen är fördelad på fyra terminer (415 YH-poäng) och syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta inom det eltekniska området. Under studietiden varvas teorin med praktik genom LIA-kurserna (lärande i arbete)på plats hos företag i branschen. Under dessa kurser byggs en stark arbetslivsanknytning upp.

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis jobba som elingenjör, biträdande konstruktör, kalkylerare, assisterande projektledare eller inom automation. Kanske hos någon av alla de kontakter du fått i branschen under utbildningens gång!

Fakta om utbildningen

Du får bland annat:

 • Kunskap i att arbeta i MagiCad, Dialux, El-vis och andra för utbildningen tillämpliga program
 • Kunskap i ellära
 • Kunskap i att ta fram ritningar och tekniska underlag för elinstallationer
 • Kunskap i automationsprogrammering
 • Kunskap i att budgetera/kalkylera
 • Kunskap och träning om/i projektledning
 • Kunskap om att skriva tekniska rapporter
 • Inblick i de regler och standarder som gäller i branschen samt relevant juridik
 • Metoder för att kommunicera på ett branschkorrekt sätt
 • Praktisk erfarenhet genom arbetsplatsförlagda kurser (LIA) om sammanlagt 20 veckor. Under LIA-kurserna får du möjlighet att välja din egen inriktning
 • Träning i att hjälpa till i de olika delar av arbetet som ett jobb i elbranschen omfattar

Längd

2 års heltidsstudier, 415 yh-poäng

Kurser

 • Automationsprojektering
 • CAD
 • Elkraftssystem och elsäkerhet
 • Ellära
 • Elprojektering
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Grundläggande byggnadsteknik
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Projektekonomi och entreprenörskap
 • Teknisk engelska
 • Tillämpad matematik